Sale -agency hàng xuất đặc biệt chú ý ( term collect)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hanna vô tình đọc được bài này trên internet có liên quan đặc biệt đến trách nhiệm của Công ty ( đại diện là các bạn sales- agency) nên lấy làm Case Study cho mọi người cùng nghiên cứu nhéCASE STUDY.pdf

Note:

  • Chỉ làm hàng cho agent trong Network hoặc (và) có ký agreement với mình (để chắc chắn agent hiểu rõ trách nhiệm pháp lý cua họ ( consignee trên MBL)
  • Cung cấp cho khách hàng điều kiện kinh doanh chuẩn của Hiệp hội Logisstics Việt nam mà công ty là thành viên khi chào giá (có thể copy đường link trong chào giá http://www.vla.com.vn/?frame=kinhdoanh) để chắc chắn khách hàng hiểu rõ trách nhiệm pháp lý của họ khi book hàng.

  • No labels