Hệ thống thông tin một cửa quốc gia : VietNam National Single Window (VNSW)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

https://vnsw.gov.vn

Sau đây là một số câu hỏi thường gặp các bạn nhé !

 

Câu hỏi 1: Chúng tôi nhận được công văn thông báo về việc đăng kí tài khoản và chữ kí số để thực hiện khai báo trên Cổng thông tin một cửa quốc gia; về vấn đề này chỉ yêu cầu các hãng tàu cần có chữ ký số hay tất cả các Forwarder cũng cần phải có? Nếu chưa đăng ký thì đăng ký ở đâu? Có cần chứng từ gì không?

Trả lời: Để có thể khai báo trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, người dùng cần thực hiện đăng ký sử dụng chữ ký số. Văn bản và tài liệu hướng dẫn anh/chị có thể tham khảo tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn/.

Câu hỏi 2: Chào anh/ chị, Doanh nghiệp chúng tôi đã có tài khoản sử dụng hệ thống e-Manifest, vậy việc đăng ký tài khoản và CKS để thực hiện khai báo trên Cổng thông tin Một cửa Quốc gia phải làm như thế nào?

Trả lời: Hiện tại đang triển khai khai báo thủ tục tàu biển xuất nhập khẩu (Emanifest) trên hệ thống test cổng thông tin một cửa quốc gia, Địa chỉ: http://103.248.160.16:8080/ Tài khoản của các hãng tàu, đại lý hãng tàu và đại lý giao nhận được đồng bộ từ hệ thống Emanifest -> hệ thống test. Doanh nghiệp đăng nhập để khai báo test bằng:

- User: MST của doanh nghiệp

- Password mặc định cho tất cả tài khoản: 12345678a@

Lưu ý:

-          Doanh nghiệp nào không khai báo test thì vẫn tiếp tục khai báo trên hệ thống Emanifest.

-          Khi nào triển khai chính thức trên hệ thống CTT một cửa: https://vnsw.gov.vn, các doanh nghiệp sẽ sử dụng chính tài khoản và mật khẩu của hệ thống Emanifest để đăng nhập trên hệ thống một cửa.

-          Việc đăng ký CKS: Đề nghị DN tham khảo tài liệu hướng dẫn trên cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ: https://vnsw.gov.vn/ hoặc tại trang thông tin điện tử của  Tổng cục Hải quan tại địa chỉ: http://customs.gov.vn/SitePages/DangKyDoanhNghiepSuDungChuKySo.aspx

 

Câu hỏi 3: Chúng tôi nhận được công văn về việc chính thức triển khai mở rộng cơ chế Một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế. Theo đó, từ ngày 6/5/2015, toàn bộ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, giao nhận sẽ thực hiện khai báo thủ tục tàu biển, bao gồm cả bản lược khai hàng hóa điện tử (e-manifest) trên Cổng thông tin Một cửa quốc gia tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn/. Vậy, chúng tôi muốn hỏi hệ thống khai e-manifest hiện tại sẽ đóng cửa địa chỉ https://e-manifest.customs.gov.vn hay tồn tại song song với hệ thống Một cửa quốc gia? Và những hồ sơ khai báo trước thời điểm 6/5/2015 mà Doanh nghiệp cần sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ thì phải làm như thế nào?

 

Trả lời:

-          Đến trước thời điểm 9h00 ngày 6/5/2015, đề nghị các hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận thực hiện tạo lập dữ liệu, khai báo mới, khai báo sửa, hủy hồ sơ trên hệ thống E-Manifest. Sau thời điểm 9h00 ngày 6/5/2015, toàn bộ các hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận không được phép khai báo mới hồ sơ, chỉ được thực hiện khai báo sửa, hủy dữ liệu đối với các hồ sơ đã khai báo trước 9h00 ngày 6/5/2015 trên hệ thống Emanifest.

-          Đối với các hồ sơ được khai báo mới từ sau thời điểm 9h00 ngày 6/5/2015, toàn bộ quy trình khai báo mới, sửa hủy dữ liệu sẽ thực hiện trên hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia.

 

  • No labels
  1. không hiểu sao nó lại gọi là window mà không phải là door nhỉ các bạn ?

    tức là làm việc qua cái cửa sổ này thôi, ra vô là phải trèo?!? (big grin)